Odlične analogije u tekstu koje na žalost vrlo jasno oslikavaju stanje pravnog i birokratskog sistema i njihovu apsurdnu ulogu u informatičkom dobu. Sve u tekstu je primenljivo i na Srbiju naravno[1], i te kako.

sada u biti dolazimo do stvarnog razloga zašto će Google otvoriti ured u Hrvatskoj, a to nije velika investicija u IT sektor, to nije otvaranje istraživačkog centra koji će zaposliti stotine mladih i perspektivnih studenata u industriji koja redefinira svijet u kojem živimo, to će biti isključivo zato da bi ti ljudi osigurali da Google može isporučiti fakturu, obračunati poreze i nahraniti gore spomenute porezne inspektore i državnu administraciju.

1Osim dela koji se odnosi na registraciju firmi sa stranom reči u nazivu, to smo srećom ukinuli.

Zemlja bez Facebooka, Amazona ili eBaya