Uz pomoć HTML–a, JavaScripta i CSS–a. Ima čak i Minesweeper!

Windows 3.1 u brauzeru