bneely je skapirao da iTunes uvek pušta istu sekvencu pesama kada uključi “shuffle”, a Ian C. mu objašnjava zašto je to tako. Nerdgasm.

Why isn’t iTunes shuffle random?