Every day, my guild leader faced a decision: play WoW, or work toward becoming a paramedic. If she played WoW, she’d have fun, and advance a character or improve the guild in some small but measurable way. If she worked toward becoming a paramedic, her progress would be much less visible.

Život ti ne pruža trenutnu satisfakciju za stvari za koje radiš, ali ti je pruža obavljanje malih bezazlenih zadataka koji te ubrzo nateraju da se vrtiš u krug i počneš da živiš za tu satisfakciju, i zanemariš sve ostalo. Priča je primenljiva na sve, ne samo na WoW.

Why I Quit WoW And Started Working Out