Fino informativno štivo za sve koji se identifikuju sa ovom subkulturom. Kako se vodi večita debata oko same definicije hipstera, ja sam se nekako uvek hvatao za ovo:

The matrix from which the hipster emerged included the dimension of nineties youth culture, often called alternative or indie, that defined itself by its rejection of consumerism.

Upravo iz ovog razloga za mene hipster će uvek imati negativnu konotaciju, jer kada pogledaš iz čega je subkultura nastala – indi kultura koja neguje kreativnost i DIY – i onda pogledaš šta je postala – suvi konzumerizam – sve je jasno. Dakle mislim da se nećemo nikada složiti oko jedne prave definicije hipstera, već sve što možemo da uradimo je da definišemo šta je hipster nama, šta je hipster u jednom vremenskom razdoblju, ili šta je na jednom geografskom području.

Kada malo bolje razmislim, najbolje bi bilo da se ne zamaramo više sa tim uopšte…

What Was the Hipster?