Odličan nastavak na temu koju je Dragan začeo. Šta se dešava sa dvadesetogodišnjacima koji odbijaju da odrastu i prihvate obaveze koje pripadaju njihovim godinama? Poput pojave adolescencije prvih godina dvadesetog veka, Džefri Džensen Arnet – profesor psihologije na Klark Univerzitetu u Vorčesteru – nam ukazuje na pojavu jednog novog razdoblja u sazrevanju čoveka koje on naziva nadolazeća zrelost[1].

1Slobodan prevod.

What Is It About 20-Somethings?