Objašnjenje za jednu od najeksploatisanijih grafika ikada. Interesantno je da Piter uopšte ne brine o “pravima” – i zaštiti istih – koja on kao autor grafike poseduje, već priča (i čak je, rekao bih fasciniran) o širokom prihvatanju i primeni grafike u raznim slučajevima.

Watch this: Joy Division’s graphic designer explains the ‘Unknown Pleasures’ album cover