Nađena pećina u Vijetnamu za koju se smatra da je najveći podzemni prolaz ikada pronađen do sada. Unutar pećine se formirala čitava džungla kada se deo plafona urušio, toliko je velika.

Vietnam’s Mammoth Cavern