Ljudi koji još uvek nisu uspeli, kako bi mogli za sebe da kažu da se ponašaju korektno, mogu da ćute i rade naporno.

Uspešni—i u određenom aspektu ostvareni ljudi—isto tako mogu da ćute i nastave sa radom, ili da pomognu onima koji još uvek nisu uspeli.

Onda kada neostvaren čovek počne da priča loše o nekome ko je uspeo, i isto tako kada ostvaren čovek radi na štetu nekoga ko još uvek nije na njegovom mestu, to je momenat koji ih stavlja u istu ravan, i ujedinjuje u neuspehu.