Web Form Design by Luke Wroblewski

Na ovom blogu nisam ništa pisao povodom ovog — meni izuzetno dragog — događaja, organizacija OFIA[1] je dodelila Uni-Formu nagradu za inovaciju na polju web formulara. Dodeljivale su se tri nagrade: pobednik (HuffDuffer za sign up formu), gubitnik (Google za svoju signup formu) i inovacija (Uni-Form za pokušaj standardizacije markupa formulara).

Kao nagradu su ljudi iz Rosenfeld Media-e i OFIA-e delili knjige, kao što vidite gore ja sam dobio Web Form Design od Luka Vroblevskog, inače svetski prepoznatog stručnjaka na polju usabilityja i dizajna formulara na webu, koji je ujedno bio i jedan od sudija za OFIA-u.

Puno hvala svima na podršci oko Uni-Forma, idemo dalje.

1Online Form Innovation Awards