#ultegraboys osvajaju Vrdnik. Možda će biti lagano, ali će sigurno biti jako teško.