U poslednje vreme dosta razmišljam o firmi i trenutnom stanju u kom se nalazimo i našoj poziciji na tržištu. Dosta stvari se promenilo u poslednjih godinu dana, i dosta razmišljam o pozicioniranju firme na trenutnom tržištu, ciljnoj grupi kojoj se obraćamo i celokupnoj trenutnoj situaciji u kojoj se nalazimo, a nalazimo se na prekretnici.

Sa jedne strane imamo status firme i brend koji više nije prikladan onome što firma sada predstavlja. Pritom najviše mislim na zastareo sajt koji komunicira poruku od pretprošle godine. To se sada menja.

Sa druge strane gledam stanje u celokupnoj industriji i blago se zgražavam. Realno stanje u veb dizajn industriji je katastrofalno. Prežvakavanje prežvakanog i praćenje trendova. Eto, to je to. Dao sam vam definiciju veb dizajna za proteklu godinu, a najverovatnije i ovu.

Situacija je ovakva kakva jeste, iz razloga jer je veb dizajn mnogo komplikovanija stvar od recimo grafičkog dizajna. Od grafičkog dizajnera se očekuje da bude kreativan, a od veb dizajnera se očekuje da bude kreativan, da poseduje duboko shvatanje medija za koji dizajnira, da poznaje tehnologije koje se koriste u izradi finalnog proizvoda, da poseduje svest o nivou razumevanja interfejsa i interakcije „običnih ljudi” i da to uzima u obzir u svom poslu, itd.

Dakle veb dizajn je igralište za multidisciplinarne dizajnere. Njih nema mnogo. Šta više, jako je malo onih koji mogu da isprate kompletan projekat sami. Mnogo manje nego što mislite najverovatnije.

Ovo zapažanje me je dovelo do sledećeg zaključka: ukoliko je zahtev suvi kvalitet, to jedan čovek ne može da uradi[1]. Dizajner za veb je uvek jači na jednu stranu — ili vuče na stranu vizuelnog dizajna, ili na kodiranje i tehničku stranu. U zavisnosti od toga, jedna od tih stvari će biti bolje, tj. lošije urađena.

Sprawsm odavno nije „one man show” i ono što želimo, a šta se još uvek ne da videti, je da mi pružamo visoko–kvalitetnu uslugu dizajna interfejsa, dakle:

  • Sprawsm nije ful servis agencija
  • Sprawsm ne pruža usluge programiranja i razvoja aplikacija
  • Sprasm ne isporučuje instant i gotovih rešenja ili njihovih implementacija.

Ono što Sprawsm radi je rešavanje problema interfejsa za postojeća rešenja ili rešenja koja su u razvoju, ali za čiji razvoj je zadužen neko drugi.

Sada ću vam dati jedan savet bilo da pružate neku uslugu ili je potražujete:

  • ako pružate uslugu ubacite sebe u jednu od ove dve grupe — da li je vaša usluga samo zadovoljavajućeg kvaliteta, ili je vrhunskog kvaliteta?[1] Naplatite je shodno tome,
  • ako potražujete uslugu razmislite koji kvalitet usluge zadovoljava vaše uslove — ako vam je potrebna vrhunska usluga, budite spremni da je platite, u suprotnom neka cena bude presudni faktor.

U mnogo slučajeva je miskomunikacija između ove dve stranke glavni uzrok frustracija. Nekada naručilac posla namerno hoće da na svaki mogući način iskamči što manju cenu, a nekada onaj koji pruža ulsugu ne stvori dovoljan osećaj vrednosti svoje usluge u očima onoga koji je plaća, pa time devaluira svoju uslugu.

1Uzimam za primer tzv. „one man show” dizajnere/developere, ili dizajnere koji pišu svoj kod i rade barem CMS implementacije.