Layout za tastaturu koji vam razne manje korišćene tipografske karaktere poput srednjih i dužih srednjih crta, simbola valuta, itd. čini lako dostupnim. (Postoji i verzija za Windows)

Tipografski keyboard layout