Odličan uvid u to kako pripadnici različitih slojeva društva percipiraju novac, i njegovu raspodelu.

The Surprising Truths About Income Inequality in America