Ukratko: u mikrotalasnim rernama ne dolazi do Majardove reakcije, ali pored toga, tekst sadrži dosta drugih korisnih informacija, između ostalih o gotovim obrocima koji su dizajnirani za mikrotalasne rerne, koje nadam se ne jedeš.

The secret tricks in our microwave meals