Ovo je jedan od najinspirativnijih tekstova koje sam pročitao u poslednje vreme. Ja lično kao osoba sam se oduvek priklanjao stvarima koje u globalu idu kontra od poretka, i drago mi je da taj stav dobija konfirmaciju i da je bio opravdan. Svet ne valja, mi ga nismo pokvarili, ali je na nama da ga popravimo.

You wanted an invisible hand — it became a digital hand. Today’s markets are those where the majority of trades are done literally robotically. We want a visible handshake: to trust and to be trusted.

U poslu kojim se ja bavim poverenje je ključna i nezaobilazna stavka svakog posla i projekta. Sama činjenica da se danas, u ovo vreme još uvek može verovati ljudima, i da reč još uvek ima težinu i da je dovoljna da se na njoj utemelji dogovor, mi daje nadu da će ipak sve nekako biti OK na kraju.

The Generation M Manifesto