Čovek koji je naučio sebe da koristi eholokaciju. Car.

The Blind Man Who Taught Himself To See