Napisan je u Ruby on Rails za jedan dan. 🙂

Tehnička strana Muxtapea