Tambllog koji sakuplja memorandume. Van Halen pobeđuje.