Naučnici kažu da bi svetleće drveće u bliskoj budućnosti moglo da nam osvetljava put umesto bandera uz pomoć implantata zlatnih nanočestica u lišću drveća, koji bi reagovali uz pomoć hlorofila i za proizvod imali bioluminescenciju.

Svetleće drveće