David Heinemeier Hansson — kreator popularnog “Ruby on Rails” frameworka i partner u firmi 37signals — opisuje kako je svaki Apple Mek koji je ikada imao, na neki način završio pokvaren. Sada da li Apple zaista ima problem sa hardverom, ili se Davidu samo tako “zalomilo”, ostaje pitanje.

Svaki Mek koji sam ikad imao se pokvario