Šta se dešava kada spustiš magnet kroz bakrenu cev.