Spomenik Juriju Gagarinu u Moskvi. Visok 42.5m, napravljen u potpunosti od titanijuma. 

Bonus: najveće statue na svetu (ozbiljan okidač megalofobije).