Silk je eksperiment generativne umetnosti Jurija Višnjevskog. Vou…

Na ovu temu overi i Processing, kao i njegovu adaptaciju za JavaScript – Processing.js

Silk