Evropski Techcrunch o Plakattu i prvi review od Gadgeterije još dak je bio u zatvorenoj beti.

[22.09. u 17:25]: Evo i posta na Plakatt blogu

[22.09. u 17:29]: Plakatt i na IT Kutku

[22.09. u 22:34]: Post na PersonalMagu Gorana Aničića

[23.09. u 16:31]: Intervju sa Markom i Darkom na AdriaTalk

[24.09. u 18:01]: Nikola Krstevski je preneo vest na svom blogu

Share events the Serbian way with Plakatt