Odličan post o teoriji razbijenog prozora povezanoj sa zapažanjem da je ljudsko delovanje direktno uslovljeno svojstvima okoline u koju je situacija postavljena.

Red i nered