Font is what you use, and typeface is what you see.

Lepo objašnjenje za ispravno korišćenje termina “font” i “typeface” (sa odličnom analogijom sa MP3 i pesmama) za koje su prevodi na srpski ako se ne varam “font” i “tip (slova)”.

U ovom sličaju “MP3” bi bio font, a “pesma” bi bila “tip slova”.

Razlika između “fonta” i “tipa slova”