What would you create if you had eight uninterrupted hours – every month?

Ovo je odlična ideja koju ću nastojati da što pre primenim. Svaki dan, odvoji jedan sat da radiš na nečemu bez prekida. Bez imejla, bez notifikacija, bez telefona. Sam.

Rands In Repose: A Precious Hour