Poznato je da proizvođačima cigareta nije dozvoljeno reklamiranje — do sada je to bilo tačno, u klasičnom smislu barem.

Proizvođači cigatera našli način kako da se reklamiraju