Super tekst (intervju zapravo, sa Ljubišom Lazareviećm) o frilensingu (slobodnjačenju?) u Srbiji. Vrlo zgodno kratko štivo za sve koji rade „na crno”.

Pravni aspekt frilensinga