Osnov svakog zdravog međuljudskog odnosa; u poslu, u životu, u vezama. Iz poštovanja se rađaju najbolje stvari, i kada se ono neguje jako puno može da se napravi ni iz čega. Poštovanje je i moneta i motivacija tamo gde nedostaje – ili se izbegava – novac.

Primera ima na sve strane:

  • ljudi paze jedni na druge na hard–kor koncertima umesto da se povređuju,
  • umetnost se stvara na ulicama, umetnost koju niko nije naručio,
  • konferencije i skupovi se organizuju zarad prenosa znanja,
  • itd…

Daj ljudima razloga da te poštuju, kako bi mogao da platiš stvari koje se ne kupuju novcem.