Pored toga što je četvrti krater po veličini na planeti, istraživanja koja su sproveli ruski čelnici su pokazala da on sadrži trilione karata dijamanata koji su nastali prilikom udara.

Popigai crater