Pogađajte šta znače ikonice. Program je FontLabov Trans Type i služi da konvertuje fontove iz jednog formata u drugi.