Nevezano za Panića, državu (ljude) treba da vodi neko ko ume da vodi posao (ljude). Meni je to uvek bilo logično.

Panić