Ovo je pileća pasta. Od nje se pravi sve što u industriji brze hrane nazivaju „piletinom”. Ovako izgleda samleveno celo pile/kokoška. Sa sve očima, perjem, kostima i iznutricama. Nije loše ni znati čime se sve tretira (Izvorni post.)