Od likova koji su nam dali Mentos i diet Coke eksperiment.