Konkretno ovo između ostalog znači da će se ubuduće u svim aktima Grada sve imenice koje se koriste u muškom koristiti i u ženskom rodu, a imenice koje označavaju funkcije će od sada biti u obliku koji izražava pol lica koje je njihov nosilac. 

Zanimljivo kako nam je najnormalnije bilo da kažemo “kuvarica” ili “čistačica”, ali kad kažemo “doktorica” ili “programerka” zvuči čudno. 

Pored toga što deluje bezazleno — obična jezička izmena — mislim da je jako bitno napraviti ove izmene i forsirati ih u masovnim medijima, jer će tako najpre narod da ih upije. 

Krajnje je vreme da se to reši, kad naš jezik već to omogućava. 

Novi Sad postaje rodno ravnopravan