Uporedne slike Novog Sada danas, i pre nekoliko decenija. Obožavam ovaj grad.

via @Mooshema

Novi Sad i “Stari Sad”