Hipsterana u programiranju, super je.

Novi programerski žargon