Vivisekcija domaće muzičke pop scene. 

Nove heroine srpske zabavne muzike | Before After