Trenutno mi je jako drago što RSS (tj. fidovi) nije potpuno zaživeo kao način konzumacije sadržaja. Taj protokol je napravljen od strane inžinjera, za inžinjere, i nikada ni jedna aplikacija nije uspela da načini konzumiranje sadržaja putem fidova prirodnim.

Daleko od toga da sam protiv objavljivanja sadržaja tim protokolom – iako ja to ne radim na ovom sajtu – samo sam protiv konzumacije istog putem njega, na onaj način koji trenutni alati to nude.

Takođe mi je drago da vidim kako Tviter menja ovu igru, pogotovo sa pojavom aplikacija poput Flipbord koje nude ispravno iskustvo konzumacije sadržaja – sa čovekom u prvom planu.