Trent Reznor (Nine Inch Nails) objašnjava kako da na najlakši način uspete u današnjoj muzičkoj industriji, te kako se (realno) ne bi smeli oslanjati na novac od prodaje muzike, već biste ga trebali obezbediti na druge načine, jer muzika je postala besplatna, hteli muzičari to da poveruju ili ne. Derek dodaje još i da isto važi čaki za štampane publikacije. (via)

My Thoughts on What to do as a New/Unknown Artist