Veoma zanimljiv pristup u kom fotograf pravi fotografije iz apsolutno istih uglova iz kojih su napravljene stare ratne fotografije i kombinuje ih. (via)

Montaže fotografija modernog Lenjingrada i istog u doba rata