Ako ćete pročitati nešto danas, neka to bude ovo. Nekima poznata stvar, ali i ako ste upoznati sa situacijom, ovaj tekst je odličan prikaz stanja stvari, i potencijalnih pretnji sa kojima možemo biti suočeni u bliskoj budućnosti.

Monsanto’s Harvest of Fear