Odlična lokacija koja vam može skratiti vreme, koja sadrži varijacije lorem ipsum teksta u raznim HTML elementima. Kao plus, snippetima možete pristupiti kroz gedit snippete ukoliko ste na Linuxu, kao i kroz Coda clipse, Textmate bundlese i menu bar aplikaciju, ukoliko ste na OS X-u.

Lorem ipsum sa HTMLom