Ne samo iste novine, već i isto izdanje kako se da primetiti. Prilično zanimljivo kada se uzmu u obzir budžeti sa kojima se raspolaže u Holivudu.

Likovi iz filmova uvek čitaju iste novine