Blog koji piše dr. Paul Ekman — ekspert u polju facijalne ekspresije — o karakteru u seriji Dr. Lightmanu koji je baziran na Ekmanu. Izgleda vrlo zanimljivo.

Lie to me