Programming is a way of thinking, not a rote skill. Learning about “for” loops is not learning to program, any more than learning about pencils is learning to draw.

Nedavno sam imao razgovor sa prijateljem koji me je pitao nešto poput: “Koliko vremena je potrebno uložiti u učenje fotošopa, da bi mogao da se zaposliš?”.

Fotošop, tekst editor, lopata = alati. Veb sajt, aplikacija, rupa = proizvodi.

Ljudi se uporno fokusiraju na pogrešan deo – na alate – umesto na rezultate.

Prvo se pitaj šta hoćeš da napraviš, pa onda istraži koji je najbolji alat za taj posao, a procesom pravljenja ćeš naučiti i da koristiš alat.

Još jedna katastrofalna posledica našeg obrazovanja je to što je ljudima usadilo u glavu misao da se sa učenjem završava kada se završi srednja škola ili fakultet.

Learnable Programming