Lasttweet je widget koji je napravljen da ispisuje vaš poslednji tweet na Last.fm-u U suštini možete ga koristiti na bilo kom servisu jer sve što widget radi je da generiše sličicu i ponudi vam je spremnu za copy/paste u Last.fm kroz BBCode, tako da ukoliko BBCode zamenite sa nekim drugim markup jezikom moćićete ga koristiti bez problema.

Lasttweet