Vrlo sveobuhvatna lista menubar aplikacija za Mac OS X. Moje omiljene su iScrobbler, Jumpcut, MenuCalendarClock i DropCopy. (via @beler)

Updateovan post sa linkom, hvala Stefanu

Kolekcija menubar aplikacija